Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ, nhân viên y tế năm 2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

08-12-2020

08-12-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ, nhân viên y tế năm 2021, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.