Thông báo Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế cần tuyển dụng chuyên gia cho Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế


SỐ HIỆU

2968/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

01-08-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế cần tuyển dụng chuyên gia cho Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.