Thông báo tổng kết xếp loại thi đua và đề nghị khen thưởng hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

20-05-2019

20-05-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổng kết xếp loại thi đua và đề nghị khen thưởng hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.