Thông báo tổ chức xét tặng Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học 2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

07-06-2018

07-06-2018


Ngày 11/5/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tổ chức xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018 nhằm khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực tư duy sáng tạo và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.

1. Mục đích:
- Khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa hoc, phát huy năng lực tư duy sáng tạo, hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống; góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước;
- Nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc theo nhóm của sinh viên;
- Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học;
- Tôn vinh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học và tích cực hưởng ứng Giải thưởng năm 2018.

2. Yêu cầu:
- Được hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá xếp loại xuất sắc;
- Có tính mới, tính sáng tạo; có giá trị khoa học thực tiễn. Ưu tiên đề tài được triển khai ứng dụng trong thực tiễn hoặc có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước;
- Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học;
- Chưa được trao bất kỳ một giải thưởng nào cấp Bộ hoặc tương đương cấp Bộ trở lên tại thời điểm nọp hồ sơ;
- Luận văn, đồ án tốt nghiệp của sinh viên không được tham gia xét Giải thưởng;
- Tổng số sinh viên tham gia thực hiện 01 đề tài tối đa không quá 05 người, trong đó xác định rõ một sinh viên chịu trách nhiệm chính; mỗi đề tài chỉ có một người tham gia hướng dẫn chính.

3. Các lĩnh vực xét giải:
Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng được phân loại theo 6 lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trong đó lĩnh vực Khoa học Y, Dược gồm: Y học cơ sở, Y học lâm sàng, Dược học, Công nghệ sinh học trong y học, Khoa học Y, Dược khác.

4. Đối tượng và số lượng đề tài tham gia xét giải:
- Đối tượng tham gia Giải thưởng: là sinh viên đang theo học ở các cơ sở giáo dục đại học tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét giải thưởng.

5. Thời gian và địa điểm tổ chức Giải thưởng:
Thời gian:
- Thời gian nộp hồ sơ và bản điện tử công văn tham gia xét Giải thưởng: từ 15/6/2018 đến 15/7/2018.
- Tổ chức đánh giá đề tài và xét vòng sơ khảo: hoàn thành trước ngày 30/8/2018.
- Tổ chức đánh giá, xét Vòng chung khảo; Tổ chức lễ tổng kết và trao Giải thưởng: hoàn thành trước ngày 15/10/2018.
Địa điểm:
- Đại học Huế đăng cai tổ chức Vòng sơ khảo, Vòng chung khảo, Lễ tổng kết, trao giải thưởng và các hoạt động liên quan.
- Đối với các cơ sở giáo dục đại học: tổ chức xét tặng giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc của sinh viên gửi tham gia xét tặng Giải thưởng.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức xét tặng Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học 2018, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.