Thông báo tổ chức ôn tập tuyển sinh CKI, CKII năm 2024


SỐ HIỆU

47 TB/CĐYD

THỜI GIAN

02-04-2024


Để thuận tiện cho các học viên vừa công tác vừa có thể ôn tập và theo yêu cầu của một số học viên nên kế hoạch ôn tập tuyển sinh của Công đoàn Trường Đại học Y - Dược Huế tổ chức bằng hình thức trực tuyến, cụ theo theo thông báo đính kèm:
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức ôn tập tuyển sinh CKI, CKII năm 2024, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.