Thông báo tổ chức khóa đào tạo liên tục "Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý Nội khoa"


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

10-04-2018

10-04-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức khóa đào tạo liên tục "Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý Nội khoa", xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.