Thông báo số 3: Hội nghị Nội khoa miền Trung mở rộng lần thứ III năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

03-03-2020

03-03-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo số 3: Hội nghị Nội khoa miền Trung mở rộng lần thứ III năm 2020, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.