Thông báo số 2 Hội thảo khoa học “Cập nhật các tiến bộ trong các chuyên ngành Nội khoa 2024”


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

27-03-2024


Tiếp nối thành công của các Tuần lễ Nội khoa và Hội thảo khoa học đã được tổ chức trước đây, nhằm mục đích tạo cơ hội để các bác sĩ chuyên ngành Nội khoa tại khu vực miền Trung và cả nước được cập nhật các kiến thức và trao đổi kinh nghiệm, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và Bộ môn Nội thuộc trường sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “Cập nhật các tiến bộ trong các chuyên ngành Nội khoa 2024"
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo số 2 Hội thảo khoa học “Cập nhật các tiến bộ trong các chuyên ngành Nội khoa 2024”, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.