Thông báo số 2 Hội nghị Nội khoa miền Trung mở rộng lần thứ 2 năm 2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

09-03-2018

09-03-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo số 2 Hội nghị Nội khoa miền Trung mở rộng lần thứ 2 năm 2018, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.