Thông báo số 1: Khóa đào tạo Quốc tế về "Phương pháp viết bài báo Khoa học"


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

09-03-2016

09-03-2016

Thông báo số 1: Khóa đào tạo Quốc tế về "Phương pháp viết bài báo Khoa học"

Thông báo số 1: Khóa đào tạo Quốc tế về "Phương pháp viết bài báo Khoa học"

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo số 1: Khóa đào tạo Quốc tế về "Phương pháp viết bài báo Khoa học", xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.