Thông báo số 1: Hội nghị Nội khoa miền Trung mở rộng lần thứ 3 năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

16-12-2019

16-12-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo số 1: Hội nghị Nội khoa miền Trung mở rộng lần thứ 3 năm 2020, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.