Thông báo số 02, Về việc tổ chức Hội nghị khoa học Cố đô mở rộng Hội nghị Khoa học Bệnh truyền nhiễm Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế lần thứ IV


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

04-04-2024


Liên Chi hội Truyền nhiễm miền Trung - Tây Nguyên và Hội Truyền nhiễm Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Hội nghị Khoa học Bệnh truyền nhiễm Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế lần thứ IV năm 2024, trong chuỗi Hội nghị Khoa học Cố đô mở rộng. Thông tin cụ thể thông báo đính kèm.
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo số 02, Về việc tổ chức Hội nghị khoa học Cố đô mở rộng Hội nghị Khoa học Bệnh truyền nhiễm Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế lần thứ IV, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.