Thông báo mời chào giá Rèm lắp đặt tại nhà G


SỐ HIỆU

1236/ĐHYD-KHTCCSVC

THỜI GIAN

26-03-2024


Mời chào giá Rèm che tại Giảng đường nhà G
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo mời chào giá Rèm lắp đặt tại nhà G, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.