Thông báo Khóa học Quốc tế tại Israel về Cấp cứu chấn thương và đối phó với tình huống chấn thương hàng loạt


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

20-06-2017

20-06-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo Khóa học Quốc tế tại Israel về Cấp cứu chấn thương và đối phó với tình huống chấn thương hàng loạt, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.