Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

11-08-2019

11-08-2019

Thực hiện quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, các HĐGSCS Đại học Huế công khai kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của các HĐGSCS Đại học Huế năm 2019 dưới đây.

Thực hiện quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, các HĐGSCS Đại học Huế công khai kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của các HĐGSCS Đại học Huế năm 2019 dưới đây.

HĐGSCS I. KHOA HỌC TỰ NHIÊN

STT Họ và tên ứng viên

Chức danh

đăng ký xét

Ngành/Chuyên ngành

Nơi công tác

Số phiếu đồng ý/

Số TVHĐ có mặt/

Tổng số TV HĐ

1 Đinh Quang Khiếu GS Hóa học/ Hóa lý thuyết và Hóa lý Trường ĐH Khoa học,
Đại học Huế
 11/11/11
2 Nguyễn Đăng Bình PGS Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính Trường ĐH Khoa học,
Đại học Huế
 11/11/11
3 Nguyễn Đức Cường PGS Hóa học/ Hóa lý thuyết và Hóa lý Khoa Du lịch - Đại học Huế  11/11/11
4 Phạm Đình Dũ PGS Hóa học/ Hóa lý thuyết và Hóa lý Trường ĐH Thủ Dầu Một  11/11/11
5 Nguyễn Đặng Hồ Hài PGS Toán học/Topo Đại số Trường ĐH Khoa học,
Đại học Huế
 11/11/11
6 Lê Thị Thu Phương PGS Vật lý/Vật lý lý thuyết và Vật lý tính toán Trường ĐH Sư phạm,
Đại học Huế
 11/11/11
7 Trần Văn Tân PGS Hóa học/ Hóa lý thuyết và Hóa lý Trường ĐH Đồng Tháp  11/11/11

 

HĐGSCS II. KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

STT Họ và tên ứng viên

Chức danh

đăng ký xét

Ngành/Chuyên ngành

Nơi công tác

Số phiếu đồng ý/

Số TVHĐ có mặt/

Tổng số TV HĐ

1 Liêu Linh Chuyên PGS Ngôn ngữ học/Ngôn ngữ học ứng dụng  Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế  11/11/11
2 Đào Mộng Điệp PGS Luật học/Luật Kinh tế Trường ĐH Luật, Đại học Huế  11/11/11
3 Nguyễn Thị Kim Ngân PGS Văn học/Văn học dân gian Trường ĐH Sư phạm Đại học Huế  11/11/11

 

HĐGSCS III. NÔNG-LÂM-NGƯ-SINH

STT Họ và tên ứng viên

Chức danh

đăng ký xét

Ngành/Chuyên ngành

Nơi công tác

Số phiếu đồng ý/

Số TVHĐ có mặt/

Tổng số TV HĐ

1 Hoàng Thị Thái Hòa GS Nông nghiệp/Nông học Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế 11/11/11
2 Nguyễn Văn Minh PGS Lâm nghiệp/Lâm học Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế  11/11/11

 

HĐGSCS IV. KHOA HỌC SỨC KHỎE

STT Họ và tên ứng viên

Chức danh

đăng ký xét

Ngành/Chuyên ngành

Nơi công tác

Số phiếu đồng ý/

Số TVHĐ có mặt/

Tổng số TV HĐ

1 Nguyễn Thị Hoài GS Dược học/Dược liệu - Dược cổ truyền Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế  10/10/11
2 Trần Văn Huy GS Y học/Nội khoa  Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế  10/10/11
3 Nguyễn Vũ Quốc Huy GS Y học/Sản phụ khoa Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế  10/10/11
4 Trần Kiêm Hảo PGS Y học/Nhi khoa Bệnh viện Trung ương Huế  10/10/11

Các ý kiến liên quan đến ứng viên xin vui lòng phản hồi trước 17g00 ngày 23/8/2019 về:

Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế

Số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế

ĐT: 0234.3945799 hoặc 0234.3834997

E-mail: bkhcn@hueuni.edu.vn hoặc nkhoan@hueuni.edu.vn

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2019, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.