Thông báo kê khai tài sản, thu nhập năm 2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

03-01-2019

03-01-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo kê khai tài sản, thu nhập năm 2018, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.