Thông báo hội thảo khoa học toàn quốc về bệnh Melioidosis


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

27-07-2017

27-07-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo hội thảo khoa học toàn quốc về bệnh Melioidosis, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.