Thông báo Hội nghị toàn quốc lần thứ II về giáo dục Y khoa tại Việt Nam


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

09-09-2018

09-09-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo Hội nghị toàn quốc lần thứ II về giáo dục Y khoa tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.