Thông báo hoãn thời gian khai giảng khóa đào tạo Âm ngữ trị liệu và thính học phối hợp với Đại học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

21-02-2017

24-02-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo hoãn thời gian khai giảng khóa đào tạo Âm ngữ trị liệu và thính học phối hợp với Đại học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.