Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

27-08-2020

27-08-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng năm 2020, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.