Thông báo gia hạn hồ sơ tuyển sinh năm 2019 cho đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng Cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

12-07-2019

12-07-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo gia hạn hồ sơ tuyển sinh năm 2019 cho đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng Cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.