Thông báo đón tiếp sinh viên hệ chính quy trúng tuyển làm thủ tục nhập học năm học 2019-2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

08-08-2019

08-08-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo đón tiếp sinh viên hệ chính quy trúng tuyển làm thủ tục nhập học năm học 2019-2020, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.