Thông báo điều chỉnh thông tin ở kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú năm 2024 tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế


SỐ HIỆU

1804/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

24-04-2024


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo điều chỉnh thông tin ở kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú năm 2024 tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.