Thông báo đăng ký thi đua khen thưởng năm học 2018-2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

04-04-2019

08-04-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo đăng ký thi đua khen thưởng năm học 2018-2019, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.