Thông báo chương trình livestream tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Y - Dược năm 2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

15-02-2022



Chương trình Livestream - Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Y - Dược sẽ được phát vào lúc 9 giờ 00 ngày 27/8/2021 tại Fanpage: “Thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy của Đại học Huế”.

Link: https://www.facebook.com/tuyensinhdaihochue

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo chương trình livestream tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Y - Dược năm 2021, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.