Thông báo chương trình học bổng Ernst Mach-Grant ASEA-UNINET


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

07-12-2017

15-12-2017


Chương trình Học bổng Ernst Grants (Technology Grants South-East Asia) của Chính phủ Áo trong khuôn khổ hoạt động của mạng lưới các Trường đại học Châu Âu - Đông Nam Á (ASEA-UNINET), dành cho các ứng viên thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội, kỹ thuật, nông nghiệp, y học, nhân văn và nghệ thuật, cụ thể:

1. Các chương trình học bổng:

- Chương trình Tiến sĩ (tối đa 36 tháng).

- Chương trình Tiến sĩ, hình thức Sandwich (tối đa 09 tháng).

- Chương trình nghiên cứu Sau Tiến sĩ (từ 03-09 tháng).

- Chương trình trao đổi chuyên ngành âm nhạc (tối đa 09 tháng).

2. Yêu cầu:

- Độ tuổi: Không quá 35 tuổi đối với ứng viên là nghiên cứu sinh Tiến sĩ, không quá 45 tuổi đối với nghiên cứu sau Tiến sĩ.

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh (hoặc tiếng Đức) thành thạo.

- Được một trường đại học tại Áo chấp nhận và gửi thư mời.

3. Cách thức nộp hồ sơ: Trực tuyến tại địa chỉ: https://www.scholarships.at

4. Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 31 tháng 3 năm 2018.

5. Thông tin chương trình: Mọi thắc mắc về chương trình học bổng, liên hệ: Điều phối viên ASEA-UNINET: PGS.TS.Hoàng Hữu Hạnh (Ban Hợp tác quốc tế, số 4 Lê Lợi, TP.Huế). ĐT: 0234 3894 555. Email: hhhanh@hueuni.edu.vn.

- Trước khi đăng ký tham gia Chương trình, Qúy Thầy Cô gửi đơn xin đăng ký tham gia Chương trình học bổng tại nước ngoài, có ý kiến của Ban Chủ nhiệm Khoa/Bộ môn trước ngày 25/02/2017 theo địa chỉ:

Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế, SĐT: 0234 3822 873 hoặc CN.Nguyễn Thị Thảo, SĐT: 0914 478 825, Email: nguyenthithao69@yahoo.com.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo chương trình học bổng Ernst Mach-Grant ASEA-UNINET, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.