Thông báo cho học viên và sinh viên nghỉ học phòng chống dịch Covid-19


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

08-03-2020

08-03-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo cho học viên và sinh viên nghỉ học phòng chống dịch Covid-19, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.