Yêu cầu chào giá cung cấp mũ lễ phục vụ cho lễ tốt nghiệp Đại Học Y - Dược, Đại học Huế


SỐ HIỆU

2816/ ĐHYD-KHTCCSVC

THỜI GIAN

19-06-2024


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Yêu cầu chào giá cung cấp mũ lễ phục vụ cho lễ tốt nghiệp Đại Học Y - Dược, Đại học Huế, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất tại đây để có thêm thông tin.