Quyết định về việc ban hành mức thu học phí năm học 2022-2023


SỐ HIỆU

2788/QĐ-ĐHYD

THỜI GIAN

20-07-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Quyết định về việc ban hành mức thu học phí năm học 2022-2023, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất tại đây để có thêm thông tin.