Yêu cầu chào giá dịch vụ thẩm định giá


SỐ HIỆU

1965/ĐHYD-KHTCCSVC

THỜI GIAN

03-05-2024


Yêu cầu chào giá dịch vụ thẩm định giá hệ thống điều hòa nhiệt độ
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Yêu cầu chào giá dịch vụ thẩm định giá, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.