Thông báo về mức thu học phí trình độ đại học năm học 2024-2025


SỐ HIỆU

1893/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

26-04-2024


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về mức thu học phí trình độ đại học năm học 2024-2025, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.