Thông báo về việc tuyển sinh Khóa “Đào tạo liên tục cho người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” năm 2022


SỐ HIỆU

2384 TB-DHYD

THỜI GIAN

27-06-2022


Thực hiện chỉ đạo của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế theo công văn số 821/K2ĐT-ĐT ngày 17/6/2022 về việc triển khai đào tạo liên tục dược lâm sàng, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo tuyển sinh khóa đào tạo liên tục về dược lâm sàng năm 2022.

https://huemed-univ.edu.vn/uploads/ck_upload/VI%E1%BB%86N%20%C4%90%C3%80O%20T%E1%BA%A0O%20BDCBYT/4-%20TB%20tuyen%20sinh%20lop%20Duoc%20lam%20sang_2384_TB_DHYD.pdf

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tuyển sinh Khóa “Đào tạo liên tục cho người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” năm 2022, xin vui lòng liên hệ Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế tại đây để có thêm thông tin.