Thông báo về việc tổ chức Khóa đào tạo liên tục về Cập nhật một số phương pháp điều trị đặc sắc về Y học cổ truyền trong nước và quốc tế


SỐ HIỆU

2048TB-DHYD

THỜI GIAN

04-06-2022


Nhằm cập nhật thông tin và nâng cao kiến thức chuyên ngành về Y học cổ truyền cho các cán bộ y tế, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo tổ chức khóa đào tạo liên tục về Y học cổ truyền năm 2022
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tổ chức Khóa đào tạo liên tục về Cập nhật một số phương pháp điều trị đặc sắc về Y học cổ truyền trong nước và quốc tế, xin vui lòng liên hệ Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế tại đây để có thêm thông tin.