Thông báo vv tổ chức lớp đào tạo liên tục "Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược"


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

20-12-2019

20-12-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo vv tổ chức lớp đào tạo liên tục "Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược", xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.