Thông báo vv thời gian thi tuyển sinh Bác sĩ nội trú và Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II đợt 2 năm 2018.


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

31-08-2018

31-08-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo vv thời gian thi tuyển sinh Bác sĩ nội trú và Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II đợt 2 năm 2018., xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.