Thông báo về việc xin phép tổ chức Hội nghị - Hội thảo có yếu tố nước ngoài


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

24-08-2020

24-08-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc xin phép tổ chức Hội nghị - Hội thảo có yếu tố nước ngoài, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.