Thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược đợt 2 năm 2023 (Dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng dự thi liên thông theo hình thức vừa làm vừa học)


SỐ HIỆU

3690/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

30-08-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược đợt 2 năm 2023 (Dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng dự thi liên thông theo hình thức vừa làm vừa học), xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.