Thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược đợt 2 năm 2023 (Dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng dự thi liên thông theo hình thức vừa làm vừa học)


SỐ HIỆU

3690/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

30-08-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược đợt 2 năm 2023 (Dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng dự thi liên thông theo hình thức vừa làm vừa học), xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.