Thông báo về việc tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ y tế năm học 2019-2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

16-10-2019

16-10-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ y tế năm học 2019-2020, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.