Thông báo về việc tổng kết năm học và kế hoạch nghỉ hè năm học 2017-2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

10-07-2018

10-07-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tổng kết năm học và kế hoạch nghỉ hè năm học 2017-2018, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.