Thông báo về việc tổ chức phúc khảo điểm thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2023 (Dành cho thí sinh tốt nghiệp trung cấp theo chính sách đặt hàng)


SỐ HIỆU

3473/TB-HĐTS

THỜI GIAN

13-08-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tổ chức phúc khảo điểm thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2023 (Dành cho thí sinh tốt nghiệp trung cấp theo chính sách đặt hàng), xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.