Thông báo về việc thanh lý xe TOYOTA 12 chỗ ngồi


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

01-06-2018

12-06-2018

Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức thanh lý bán xe TOYOTA (12 chỗ ngồi)

Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức thanh lý bán xe TOYOTA (12 chỗ ngồi)

Sản xuất năm: 1999

Giá khởi điểm: 30.000.000 (Ba mươi triệu đồng chẵn).

Thời gian xem tài sản: từ ngày đăng thông báo cho đến hết ngày 22/6/2018.

Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Huế, số 06 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, TP. Huế.

Thời gian mở hồ sơ đấu giá: 15h00 ngày 22 tháng 6 năm 2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ với phòng Kế hoạch-Tài chính, Trường Đại học Y Dược Huế, Số điện thoại liên hệ: 0982827203 hoặc 0947460986 (gặp anh Đạt).

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc thanh lý xe TOYOTA 12 chỗ ngồi, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.