Thông báo về việc thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15, năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

18-02-2020

18-02-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15, năm 2020, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.