Thông báo về việc sinh viên, học viên đi học trở lại từ ngày 04 tháng 5 năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

28-04-2020

28-04-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc sinh viên, học viên đi học trở lại từ ngày 04 tháng 5 năm 2020, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.