Thông báo về việc góp ý cho mẫu logo mới của Trường


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

04-05-2016

04-05-2016

Về việc góp ý cho mẫu logo mới của Trường

Thông báo về việc góp ý cho mẫu logo mới của Trường

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc góp ý cho mẫu logo mới của Trường, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.