Thông báo về việc đấu giá tài sản thanh lý


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

30-09-2019

30-09-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc đấu giá tài sản thanh lý, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.