Thông báo về việc đăng ký tham gia khóa tập huấn “Giới thiệu về cách sử dụng và phương pháp tiến hành các nghiên cứu tổng quan của Cochrane”


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

08-09-2016

08-09-2016


Thông báo về việc đăng ký tham gia khóa tập huấn “Giới thiệu về cách sử dụng và phương pháp tiến hành các nghiên cứu tổng quan của Cochrane”

Thông báo

Chương trình khóa tập huấn (26-27/9/2016)

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc đăng ký tham gia khóa tập huấn “Giới thiệu về cách sử dụng và phương pháp tiến hành các nghiên cứu tổng quan của Cochrane”, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.