Thông báo về việc công nhận bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

15-12-2017

15-12-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc công nhận bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.