Thông báo về việc chấm phúc tra bài thi tốt nghiệp năm học 2022-2023


SỐ HIỆU

2716/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

23-06-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc chấm phúc tra bài thi tốt nghiệp năm học 2022-2023, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.