Thông báo V/v Tuyển sinh Khóa "Đào tạo liên tục cho người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh" năm 2023-Khóa 02


SỐ HIỆU

931 TB ĐHYD

THỜI GIAN

10-03-2023


.
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo V/v Tuyển sinh Khóa "Đào tạo liên tục cho người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh" năm 2023-Khóa 02, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.