Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo "Âm ngữ trị liệu và Thính học" phối hợp với Đại học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

24-04-2019

24-04-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo "Âm ngữ trị liệu và Thính học" phối hợp với Đại học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.